INFORMACJE O spółdzielni

Spółdzielnia Mazury w Olecku oprócz zarządzania własnymi zasobami mieszkaniowymi świadczy usługi:

 • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
 • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usługi remontowo-budowlane,

Aktualnie obszar działania obejmuje powiaty:

 • olecki
 • suwalski
 • gołdapski
 • ełcki
 • giżycki
 • piski
 • węgorzewski