zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Działamy wszechstronnie i profesjonalnie.

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

zarządzanie

Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi oraz nieruchomościami niemieszkalnymi.

Usuwanie
Awarii

Zajmujemy się usuwaniem awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zarządzanych wspólnotach

Wywóz

Świadczymy usługi wywozu nieczystości płynnych.

OBSŁUGA
ON-LINE

Skorzystaj z Internetowej Kartoteki Mieszkańca zwróć się do nas o dostęp.

obszar działania

Obszar działania

Nasze usługi świadczymy w na obszarze północno-wschodniej Polski
Aktualnie obszar działania obejmuje powiaty:
– olecki,
– gołdapski,
– giżycki,
– węgorzewski,
– ełcki,
– piski.