Nasze Komunikaty

17.01.2018

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie do 85% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu będą podlegać działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (koszt zakupu nowego pokrycia dachowego obciąża właściciela nieruchomości). Jedynym beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Gmina Olecko posiada taki dokument i zamierza złożyć wniosek. Do 28 lutego 2018r. czekamy więc na zgłoszenia od osób i podmiotów  zainteresowanych unieszkodliwieniem odpadów i wyrobów zawierających azbest. Czekamy na zgłoszenia od osób fizycznych, rolników, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, rodzinnych ogrodów działkowym, będących we władaniu Polskiego Związku Działkowców oraz spółek prawa cywilnego i handlowego.

Na bazie zgłoszeń powstanie jeden wniosek, który do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie złoży Gmina Olecko.

Więcej informacji o programie można uzyskać w pokoju nr 05 Urzędu Miejskiego w Olecku, tel. 87 520 16 03

Plik .pdf

Pismo w załączniku

pobierz