O spółdzielni

Spółdzielnia Mazury w Olecku oprócz zarządzania własnymi zasobami mieszkaniowymi świadczy usługi:
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usługi remontowo-budowlane,
- wywóz nieczystości płynnych.

Aktualnie obszar działania obejmuje powiaty:  olecki, gołdapski, giżycki, węgorzewski, suwalski, ełcki, piski.