O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mazury w Olecku oprócz zarządzania własnymi zasobami mieszkaniowymi świadczy usługi:
- zrządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
- usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- usługi remontowo-budowlane
- wywóz nieczystości płynnych

Aktualnie obszar działania obejmuje powiaty:  olecki, gołdapski, giżycki, węgorzewski, suwalski, ełcki, piski.