2017.05.05 Komunikat o jakości wody w wodociągu Lenarty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku w oparciu o działania wg ustalonego harmonogramu i na podstawie kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MAZURY” stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie i dla okresu, w którym była opracowywana, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

Pismo w pliku