2016.11.23 Komunikat o jakości wody w wodociągu Lenarty

Olecko, dn. 22.11.2016 r.

KOMUNIKAT NR 5/2016
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

informuje,
że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Lenarty nadzorowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MAZURY”, Lesk 20,19-400 Olecko

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku po przeanalizowaniu sprawozdań z powtórkowych badań wody z wodociągu Lenarty stwierdził, że woda odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku
Katarzyna Nerkowska

Pismo w pliku